Linkit

Tietoa MS-taudista »

Tietoa harvinaisista neurologisista sairauksista »

Tietoa Neuroliitosta

Neuroliiton oppaat


Mikä on MS-tauti
, Neuroliiton tuottama Youtube-video

An excellant animation about
Multiple Sclerosis

Englanninkielinen animaatio

Neuroliiton tietosivut sosiaaliturvasta

MS-järjestöjen kansainvälinen yhteistyöelin MSIF

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Neuvosto toimii Sosiaali- ja Terveysministeriön yhteydessä.

Kunnalliset vammaisneuvostot

Tampereen kaupungin vammaisneuvosto


Vatenk, Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

NV-Neurologiset vammaisjärjestöt